Dokumenty do pobrania

STATUT TOWARZYSTWA SPORTOERGO RELAKS W MŁAWIE

ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA 2011

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2011

ZA ROK 2012

INFORMACJA DODATKOWA 2012

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2012

ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA 2013

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2013

ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA 2014

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2014

ZA ROK 2015

INFORMACJA DODATKOWA 2015

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2015

ZA ROK 2016

INFORMACJA DODATKOWA 2016

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2016

ZA ROK 2017

INFORMACJA DODATKOWA 2017

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2017

ZA ROK 2018

WPROWADZENIE I INFORMACJA DODATKOWA 2018

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2018

ZA ROK 2019

WPROWADZENIE I INFORMACJA DODATKOWA 2019

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2019

ZA ROK 2020

WPROWADZENIE I INFORMACJA DODATKOWA 2020

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2020

ZA ROK 2021

WPROWADZENIE I INFORMACJA DODATKOWA 2021

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2021

ZA ROK 2022

WPROWADZENIE I INFORMACJA DODATKOWA 2022

BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW 2022

 Statystyki